SR Balkan - Tehnicki pregled, Staro Sajmiste, Novi Beograd, Sabac tehnicki pregled

TEHNIČKI PREGLED

Balkan 2001 d.o.o. obavlja usluge registracije, osiguranja i prenosa vlasništva vozila.

Cenovnik usluga tehničkog pregleda vozila.

Veoma važan faktor saobraćaja je tehnička ispravnost vozila koja je osnovni uslov za registraciju vozila. Tehnički pregledi vozila su redovni, vanredni i kontrolni. Na tehničkom pregledu utvrđuje se da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnicki ispravno, da li ispunjava propisane uslove i tehničke normative za učešce u saobraćaju na putu. Zakonom o bezbednosti saobraćaja određeno je da se jednom godišnje vrši redovni tehnički pregled. Tehničkom pregledu na svakih šest meseci podvrgavaju se vozila na motorni pogon i priključna vozila, vozila kojim se vrši prevoz putnika ili prevoz opasnih materija, vozila pod pratnjom i sa prvenstvom prolaza, vozila koja prelaze 3.5 tone, vozila za iznajmljivanje, autobusi, kao i vozila kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače.

Tehnički pregled vozila mora obuhvatiti pregled sledećih uređaja:

- uređaja za upravljanje, zaustavljanje, osvetljavanje puta, označavanje vozila, davanje svetlosnih znakova, urađaja koji omogućavaju normalnu vidljivost, uređaja za davanje zvučnih znakova, za kontrolu i davanje znakova, odvoženje i regulisanje izduvnih gasova, za spajanje vučnog i priključnog vozila, za kretanje vozila unazad, oslanjanje, uređaja za kretanje i osovina, elektrouređaja i instalacija, pogonskog uređaja – motora, uređaja za prenos snage – prenosnog mehanizma, ostalih uređaja i delova vozila.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (pdf dokument)

PREPOZNAJTE RAZLIKU

  • Mogućnost besplatnog tehničkog pregleda
  • Popusti na veći broj vozila
  • Plaćanje preko čekova građana
  • Plaćanje preko administrativne zabrane
  • Sve na jednom mestu
  • Poverenje građeno godinama

Ostale Balkan Usluge

Zeleni karton

Za dobijanje zelenog kartona potrebno je da nam donesete polisu obaveznog osiguranja i saobraćajnu dozvolu na uvid. Naknada iznosi 2.000 dinara. To je obavezan dokument bez kojeg ne smete krenuti na put u inostranstvo. Njegovim posedovanjem obezbeđeni ste od materijalnih i nematerijalnih šteta koje možete pričiniti drugima u saobraćajnoj nezgodi u inostranstvu. Zeleni karton važi do isteka osiguravajuće polise.

Registraciona nalepnica

Izdaćemo vam registracionu nalepnicu za 10min, bez odlaska u SUP! Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica zalepljena na vozilo. Izdaje se prilikom prve registracije vozila, kao i prilikom produžavanja važenja registracije. Obavezna je za motorna vozila, motocikle i priključna vozila. Na motornim vozilima i motociklima se lepi na vetrobransko staklo, a na priključnim vozilima na zadnjoj strani.

Kasko osiguranje

Kasko osiguranjem se obično obuhvata rizik štete prilikom udesa – oštećenja –havarije (delimične ili totalne), kao i rizik nestanka vozila (krađa, bespravno otuđenje i sl). Kaskom se mogu obuhvatiti i rizici štete nastale usled elementarnih nepogoda, demonstracija isl. Kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje, može biti potpuno, delimično i dopunsko. Šteta se isplaćuje osiguraniku, bez obzira na krivicu u eventualnom udesu.

Osiguranje stakala

Suma osiguranja stakala je naplativa u toku godine za iznos koji je osiguran. Stakla osigurana bez učešća u šteti pokriva osiguranje do osigurane sume, 20% učešca znači da osiguranik učestvuje sa 20% u slučaju štete na staklima do osigurane sume.

Autoodgovornost

Osiguranje od autoodgovornosti zakonom je propisano kao obavezno i vrši se prilikom registracije vozila. Ukoliko vlasnik/korisnik motornog vozila pričini štetu trećem licu u saobraćaju, ova polisa ga oslobađa obaveze nadoknade štete.

Kasko Vs Autoodgovornost

Kod obaveznog osiguranja (autoodgovornosti), u slučaju sudara u kome je osiguranik kriv, osiguravajuća kuća isplaćuje štetu drugom licu oštećenom u nezgodi. Kod (dobrovoljnog) kasko osiguranja, osiguranik osigurava sopstveno vozilo i šteta se isplaćuje bez obzira na krivicu.

PODACI O FIRMI

Adresa:
Balkan 2001 d.o.o.
Kralja Milutina 146
15000 Šabac, Srbija

Telefoni:
+381 (0) 15 340 450
+381 (0) 11 213 66 42

Email:
registracijabg@balkanauto.com registracijesa@balkanauto.com

Žiro racuni:
220-47818-04 Procredit banka

Delatnost:
Tehnicko ispitivanje i analize

PIB: 100087009

Izvod APR

scroll up